Rádháštamí

úterý 29. srpna 2017
Prabhupád Bhavan

Oslavy dne příchodu Šrímatí Rádhárání.

PROGRAM:

04:30     Maṅgala ārati
05:00     Japa
07:30     Vítání Božstev
07:35     Guru pūja pro Śrīlu Prabhupādu
08:00     Přednáška ze Śrīmad Bhāgavatamu

10:00     Harinám v Brně
12:00     Přerušení půstu
15:00     Harinám v Brně

17:00     Kírtan
18:00     Śrī Rādhā Kathá (naslouchání o Śrīmatī Rādhārāṇī)
19:00     Gaura árati
19:30     Hostina